Moderne dans brukes vanligvis til å beskrive scenisk dans som stammer fra amerikanske dansestiler, og ikke er basert på klassisk dans. Der den klassiske balletten søker å oppheve tyngdekraften, framhever moderne dans kontakten med underlaget. Den moderne, sceniske dansen har også tatt opp uttrykk fra populærdans, som hip-hop og lignende. Moderne dans skiller seg så mye fra klassisk ballett, at det finnes egne pedagoger som underviser innen moderne dans. Det mest kjente danseensemblet innen moderne dans i Norge, er Carte Blanche i Bergen.I dagligtale blir mange danseformer omtalt som moderne dans, fra swing og rock n’roll til disko, breakdance, og andre nye danseformer som har oppstått i det tjuende og tjueførste århundre. Dans og musikk er i stadig utvikling. Nye danseformer oppstår hele tiden, enten som resultat av at eldre danseformer kombineres, eller fordi noen finner på noe helt nytt.Måten folk har danset på har alltid endret seg, både med musikken og med hverdagslivet til folk. Det har ikke alltid vært akseptabelt med ville danser. I perioder var stiliserte og stive danser med minimal berøring mellom kjønnene den eneste tillatte danseformen. Dette står i sterk motsetning til mye av dagens motedans, der det er mye nærkontakt mellom kjønnene.