Selv om moderne musikk og moderne dansestiler er populært, er det fortsatt mange barn og unge som spiller folkemusikk og danser tradisjonelle, norske danser. Norske folkedanser er morsomme, og det finnes flere tilbud til barn som vil lære de gamle dansene. Et spillemannslag er en gruppe spillemenn som ofte ønsker å ta vare på lokal tradisjonsmusikk. Mange av lagene er interesseorganisasjoner, som prøver å rekruttere nye spillemenn som kan føre de gamle tradisjonene videre. Dersom ingen barn og unge vil videreføre tradisjonsmusikken, kommer denne musikken til å dø ut, derfor er rekrutteringsarbeidet veldig viktig.Mange spillemannslag kaller seg spill- og danselag, ettersom folkedans og folkemusikk er tett knyttet sammen. Men det finnes også steder i landet som har egne spillegrupper og dansegrupper, for eksempel i Vinje, der de norske tradisjonene står veldig sterkt. Folkemusikk og folkedans er en viktig del av den norske kulturarven, og i tillegg til å bære tradisjonene videre, arrangerer spillemannslagene også konkurranser. Landskappleiken er den største av disse konkurransene.Innen hardingfeleområdet er det ekstra mange spillemannslag. Valdres er et av de mest aktive folkemusikkområdene. Andre steder i landet er spillemannslagene mindre aktive. Norges ungdomslag er en av de største organisasjonene som aktivt prøver å videreføre den norske kulturarven, og rekruttere dansere og spillemenn fra nye generasjoner.